Nuotykio įrašas

Seniausi pirma


16.11.26 - "PI: Įdėk plaukų smeigtuką į inventorių."
16.11.25 - "PI: Išgerk KARŠTO PADAŽO."
14.12.20 - "PI: Sifonuok skystį."
14.12.20 - "PI: Ieškok talpiklio, į kurį būtų galima sifonuoti skystį."
14.12.20 - "PI: Kambaryje ieškok savo gėrimo įrankio!"
14.12.20 - "PI: Išeik."
14.12.20 - "PI: Paprašyk elfo norų."
14.12.20 - "Toliau."
14.12.20 - "PI: Sudaužyk durų stiklą, kad atlaužtum tromboną"
14.12.20 - "Toliau."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "IŠKARPA"
14.12.02 - "Gerai, šauk su automatu į taikinį."
14.12.02 - "AD: Užtaisyk raktus ir paleisk į taikinį lubose."
14.12.02 - "PI: Širdingai išgerk iš mistinių butelių."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "PS, AD ir PI: ŠOKITE!"
14.12.02 - "AH: Homoerotiškai susidomėk savo fanu."
14.12.02 - "PI: Pažiūrėk į kortelę."
14.12.02 - "PI: Homoerotiškai susidomėk savo ventiliatoriumi."
14.12.02 - "PI: Suvalgyk "Smarties", kad patobulintum stiprybę."
14.12.02 - "PI: Pakeisk dangtį ant elfo paveikslo, jis tave neramina."
14.12.02 - "PI: Pažiūrėk pro skylę duryse."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "Gerai, nuostabu."
14.12.02 - "Pasiimk plaukų smeigtuką."
14.12.02 - "Apsižiūrėk aplinkui kambarį."
14.12.01 - "AD ir PS: Apžiūrėkite kambarius."
14.12.01 - "PS: Panaudok plaktuką, kad išlaužtum lentas nuo durų seifo kambaryje."
14.12.01 - "AD: Patikrink, ar raktas tinka spynai seifo kambaryje."
14.12.01 - "AD: Pamėgink tarp savo vėmalų surasti savo raktą."
14.12.01 - "PS: Savo naujai sudėtu telefonu paskambink PI."
14.12.01 - "PS: Vėl sudėliok savo telefoną."
14.12.01 - "PS: Vėl įjunk langą, apžiūrėk lobį, pririštą prie juostos."
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "Patikrink įsivaizduojamą kovą."
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "AD: Priartėk prie pabaisos ir šauk."
14.12.01 - "AD ir PS: laisvai šaukite!"
14.12.01 - "AD: Panaudok pusę mirusio kūno kaip masalą tam monstrui."
14.12.01 - "PS: Paprašyk to džentlemeno, besivedančio šunį, tau pagelbėti."
14.12.01 - "... Toliau?"
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "PS: Pasiųsk juostelę su plaktuku ir telefono dalimi."
14.12.01 - "Pasek jį."
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "Pažiūrėk vidun."
14.12.01 - "AD: Įnirtingai pasibelsk į duris."
14.12.01 - "AD: Nueik iki PI vietos, prašydamas įsivaizduojamo plakiklio."
14.12.01 - "AD: Pasiimk prastai nupieštą ginklą."
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "AD: Eik į tvirtovę."
14.12.01 - "AD: Sveikai išgerk viskio, kad atstatytum šiek tiek stiprybės."
14.11.29 - "AD: Išvemk raktą."
14.11.29 - "AD: Pabėk iš čia, kad tave kur!!!"
14.11.29 - "AD: Panaudok savo RAKTUS, kad nužudytum pabaisą."
14.11.29 - "AD: Ne, pala, nesvarbu."
14.11.29 - "AD: Nuramink pabaisą, sušokdamas "Triufelio triuką.""
14.11.29 - "AD: Įvertink šią pabaisos situaciją."
14.11.29 - "PS: Išgerk viskio ir įeik į tvirtovę."
14.11.29 - "PS: Įspėk Priekabių inspektorių, kad jis įjungtų savo langą."
14.11.29 - "Toliau."
14.11.29 - "Toliau."
14.11.29 - "Pažiūrėk pro langą."
14.11.29 - "Toliau."
14.10.02 - "Nulipk laiptais."
14.10.02 - "AD: Panaudok virvę, kad pabėgtum iš biuro pro langą."
14.02.16 - "Pasiimk raktus."
14.01.05 - "Atrakink durų spyną su automatu."
13.12.21 - "AD: Išeik iš debilaukyklės."
13.12.21 - "PS: Pasiimk telefono dalis ir pajunk jas prie savo telefono."
13.12.17 - "Toliau."
13.12.12 - "Pakilk debilaukykle."
13.11.20 - "Įeik."
13.11.20 - "AD: Panaudok biustų stovą kaip žingsnį prieiti prie seifo."
13.11.20 - "AD: Išmesk tvirtovę pro langą."
13.11.20 - "AD: Pažiūrėk, ką turi įsidėjęs į seifą."
13.11.20 - "AD: Pastatyk tvirtovę."
13.11.20 - "Toliau."
13.11.20 - "AD: Saldaininių ragų vampyras."
13.11.20 - "PS: Pažiūrėk į Aukščiausiąjį pro klouno paveikslą."
13.11.20 - "AD: Pasiimk saldaininius ragus, kad pasiruoštum savo vampyro veiksmui."
13.11.20 - "Toliau."
13.11.20 - "AD: Mesk plaktuką pro langą."
13.11.20 - "Toliau."
13.11.20 - "AD: Panaudok automatą su seifo rakto skylutėmis."
13.11.20 - "AD: Apžiūrėk virvę."
13.11.20 - "AD: Apžiūrėk buteliuką šalia Snoop Dogg biusto."
13.11.20 - "Mesk."
13.11.20 - "AD: Mesk Snoop Dogg pro didelį lango portalą."
13.11.20 - "AUČ."
13.11.20 - "Pažiūrėk pro skyles."
13.11.20 - "Atjunk langą."
13.11.20 - "AD: Pažiūrėk pro klouno paveikslą, kad pamatytum, kam ruošiasi PS."
13.11.19 - "AD: Panaudok ją, kad atidarytum seifą."
13.11.19 - "AD: Apžiūrėk pastabas."
13.11.19 - "PS: Įeik į debilaukyklę, kad gautum daiktą."
13.11.19 - "Gerai, nuostabu."
13.11.19 - "AD: Užsipulk raktus prieš jiems dingstant."
13.11.19 - "PS: Patikrink vietą už klouno plakato."
13.11.19 - "Ne, pala, nedaryk to."
13.11.19 - "PS: Išlipk iki pusės pro langą, tada atjunk langą. "
13.11.19 - "Toliau."
13.11.19 - "AD: Ieškok turtų Huggy Bear statuloje."
13.11.13 - "Toliau."
13.11.13 - "AD: Įmesk PS jo telefono dalis."
13.11.13 - "AD: Pasiimk šalia gulinčias telefono dalis."
13.11.06 - "AD: Pasiimk automatą."
13.11.06 - "Gerai, pamiršk tai."
13.11.06 - "AD: Pasiek pro langą ir pastumk pastolius iš vietos"
13.11.06 - "Toliau."
13.11.06 - "Toliau."
13.11.06 - "Toliau."
13.11.06 - "Mesk."
13.11.06 - "Mesk į jį Hutch'o biustą."
13.11.06 - "Patikrink už popieriaus lapo, prilipinto prie durų, ieškodamas kombinacijos."
13.11.06 - "Toliau."
13.11.06 - "Įstumk stiklą pro skylutę."
13.11.06 - "Duok Aukščiausiajam stiklo šukę, kad perpjautų virvę."
13.11.06 - "Įjunk grotuvą."
13.11.06 - "Nukopk juosta, kad pasiimtum savo dalykus."
13.11.06 - "Pamėgink atkreipti Hutch'o biusto dėmesį."
13.11.06 - "Toliau."
13.11.06 - "ATŠVĘSK!"
13.10.29 - "Pažiūrėk."
13.10.29 - "Toliau."
13.10.29 - "Pažiūrėk pro elfo skyles."
13.10.29 - "Įsmeik užuolaidos laikiklį į pastabą."
13.10.29 - "Toliau."
13.10.29 - "Pažiūrėk pro jas."
13.10.29 - "Apžiūrėk freską, ieškodamas slaptų užuominų."
13.10.29 - "Išmesk pro langą."
13.10.29 - "Staiga susiprotėk ir panaudok plytą."
13.10.29 - "Pasidaryk lasą iš juostos ir įsitrauk telefoną."
13.10.29 - "Toliau."
13.10.29 - "Apversk langą ir pakratyk, kad iškristų telefonas."
13.10.29 - "Eik jį patikrinti."
13.10.29 - "Paimk saldaininius ragus."
13.10.28 - "Gurkšnok kavą, nepaisydamas temperatūros."
13.10.28 - "Toliau."
13.10.28 - "Toliau."
13.10.28 - "Pažiūrėk į savo biuro langą."
13.10.28 - "Sek IŠĖJIMO ženklą."
13.10.28 - "Įeik į P.I. kambarį."
13.10.28 - "Toliau."
13.10.28 - "Palik kambarį."
13.10.28 - "Eik kamantinėti Aukščiausiąjį detektyvą."
13.10.28 - "Su pasitikėjimu išsiveržk pro biuro duris."
13.10.28 - "Pamėgink pasiimti įsivaizduojamą ginklą atgal į realų pasaulį."
13.10.28 - "Pasimaitink įsivaizduojamais saldaininiais ragais."
13.10.28 - "Valgyk kumpius vakarienei su rankomis."
13.10.28 - "Atsakyk įsivaizduojamam skambučiui."
13.10.28 - "Toliau."
13.10.28 - "Pasinerk į išsigalvojimų pasaulį."
13.10.28 - "Greičiau!"
13.10.28 - "Atgal į gerąją tvirtovę!"
13.10.28 - "Išvalyk ragus."
13.10.25 - "Išgerk iš VISKIO STIKLIUKO."
13.10.25 - "IŠKARPOS PABAIGA."
13.10.25 - "Toliau."
13.10.25 - "Toliau."
13.10.25 - "IŠKARPA"
13.10.25 - "Bet pirma ją apmyžk."
13.10.25 - "Įmesk savo "BUSTS-R-US" kortelę pro plyšį."
13.10.23 - "Toliau."
13.10.23 - "Klausykis."
13.10.22 - "Pašnipinėk pro skylutę."
13.10.22 - "Eik žemyn."
13.10.22 - "Įlįsk į netikrą liftą."
13.10.22 - "Įdėk kortelę į savo inventorių."
13.10.22 - "Patikrink plakatą ant sienos."
13.10.21 - "Pagrok įstringantį tūbos refreną."
13.10.21 - "Patikrink popieriaus lapą ant grindų."
13.10.21 - "Nesveikai apsileisdamas, įsiveržk į kambarį."
13.10.21 - "Aprėpk save garsajuoste kaip mumija."
13.10.21 - "Panaudok raktą su seifu."
13.10.21 - "Nusimyžk pro klouno akis į aukščiausiojo detektyvo biurą."
13.10.21 - "Sukeisk seifo raktą su saldaininiais ragais."
13.10.21 - "Paleisk pranešimą garsajuostėje."
13.10.21 - "Vėl įsitrauk skrybėlę."
13.10.21 - "Pagauk raktą."
13.10.21 - "Panaudok skrybėlę gaudyti raktą, tada mesk viryklę."
13.10.21 - "Paimk ją."
13.10.21 - "Įsigilink į kavos aparatą panšų dalyką kampe."
13.10.21 - "Paimk pastabą."
13.10.21 - "Patikrink, kas yra netikrame seife."
13.10.21 - "DZINGT."
13.10.21 - "Mesk plytą į duris."
13.10.21 - "Apžiūrėk šūdų malūno pasekmes."
13.10.21 - "Išspirk duris."
13.10.21 - "Vėl įjunk prakeiktą langą."
13.10.21 - "Rėk keiksmažodžius Aukščiausiojo detektyvo link per klouno paveikslą."
13.10.21 - "Toliau."
13.10.21 - "Apžiūrėk neuždengtą vaizdą."
13.10.21 - "Įstumk užuolaidos laikiklį pro vieną iš klouno akių skylių."
13.10.21 - "Toliau."
13.10.21 - "Pažiūrėk pro klouno akis."
13.10.21 - "Atjunk langą, kad taupytum elektrą."
13.10.21 - "Pasiimk plytą ir telefono atsakiklį iš netikro lango."
13.10.21 - "Pašauk seifą."
13.10.21 - "Suglamžyk jį ir išmesk jį."
13.10.21 - "Įvesk kombinaciją."
13.10.21 - "Panaudok skaičius iš popieriaus lapo, kad atidarytum seifą."
13.10.21 - "Padėk netikrą langą inventoriuje."
13.10.20 - "Padėk langą."
13.10.20 - "Toliau."
13.10.20 - "Išlaužk langą, jį atidarydamas."
13.10.20 - "Eik pažiūrėti."
13.10.20 - "Išmesk velnio telefoną pro langą."
13.10.20 - "Atsakyk skambučiui keptu būdu."
13.10.20 - "Patikrink tai."
13.10.20 - "DZIN-DZIN."
13.10.20 - "Fantazuok."
13.10.20 - "Panaudok savo vaizduotę, kad galėtum apsimetinėti."
13.10.20 - "Panaudodamas kėdę, plytas ir medžio lentas, pasidaryk tvirtovę."
13.10.20 - "Perskaityk pastabą po kava."
13.10.20 - "Apsisuk."
13.10.20 - "Kas tai?"
13.10.20 - "Paimk stiklo šukę ir įdėk ją į savo inventorių."
13.10.20 - "Pažiūrėk."
13.10.20 - "Mesk plytą į langą, taip išsiaiškindamas, kad jis - netikras."
13.10.20 - "Paprašyk kilnotojų su sunkvežimiu perkelti Starskio statulą."
13.10.20 - "Pasižiūrėk žemiau."
13.10.20 - "Pažiūrėk pro langą, kad pamatytum, kuriame aukšte esi."
13.10.20 - "Toliau"
13.10.20 - "Mesk plytą į duris."
13.10.20 - "Pažiūrėk pro klouno akis."
13.10.20 - "Atidžiau pasižiūrėk į mistinį klouno paveikslą."
13.10.19 - "Paimk biusto akinius nuo saulės."
13.10.19 - "Pažiūrėk pro naujai sukurtą skylę duryse."
13.10.19 - "Išeik iš kambario per dabar atrakintas duris."
13.10.19 - "Paimk kortą."
13.10.19 - "Nesvarbu, kas po telefonu?"
13.10.19 - "Patikrink, kas priklijuota ant tavo telefono apačios"
13.10.19 - "Panaudok raktą ant durų ir jas atidaryk."
13.10.19 - "AU."
13.10.19 - "Sukeisk ginklą su viskiu, o tada gerk."
13.10.19 - "Išgerk viskį ir prisimink senas geras dienas."
13.10.19 - "Paimk tą stikliuką."
13.10.19 - "Pažiūrėk po netikromis stalo medžio lentomis."
13.10.19 - "Toliau"
13.10.19 - "Toliau"
13.10.19 - "Atidaryk seifą."
13.10.19 - "Toliau."
13.10.19 - "Patikrink kitą popieriaus lapo pusę."
13.10.19 - "Laikyk saldaininius ragus seife"
13.10.19 - "Toliau"
13.10.19 - "Paimk raktą"
13.10.19 - "Patikrink kišenes ir stalo stalčius, ieškodamas telefono dalių."
13.10.19 - "Paskambink karališkajam spynininkui!"
13.10.19 - "Sumaitok durų rankeną, reikia gelbėti damas!"
13.10.19 - "Paimk popieriaus lapą."
13.10.19 - "Trinkt."
13.10.19 - "Išmušk stiklą su kumščiu, kad atrakintum duris."
13.10.19 - "Išsitrauk savo ginklą, reikia gelbėti damas!"
13.10.19 - "Greitai išsitrauk rankas iš seifo."
13.10.19 - "Problemų seklys"


 

Senesnės naujienos | RSS: Originalo atnaujinimai | Vertimo atnaujinimai

Išplėstinis zodiakas
Paskelbė ASBusinessMagnet 2017 m. gruodžio 1 d.

Testo klausimai ir variantai: yra

Visų ženklų pavadinimai: yra

Rezultatų vertimas: laukiama

Plėtinys, pakeičiantis anglišką tekstą lietuvišku:
  • "Google Chrome": progresas (1, 2)
  • "Mozilla Firefox": laukiama
  • "Microsoft Edge": ne


Komentarų: 0
Perprogramuota svetainė
Paskelbė ASBusinessMagnet 2016 m. gegužės 11 d.

Kol išsiaiškinsiu, kaip veikia naujasis reCAPTCHA API, komentarai išjungti. lol komentarai įjungti

Komentarų: 0
Ir toliau nieko nenutinka
Paskelbė ASBusinessMagnet 2015 m. balandžio 13 d.
Nauja Facebook grupė
Paskelbė ASBusinessMagnet 2014 m. gruodžio 29 d.

Visiems, kas tai skaito, siūlau prisijungti: https://www.facebook.com/groups/1580480178851777/

Komentarų: 0


16.11.26 - "PI: Įdėk plaukų smeigtuką..."
16.11.25 - "PI: Išgerk KARŠTO PADAŽO."
14.12.20 - "PI: Sifonuok skystį."
14.12.20 - "PI: Ieškok talpiklio, į k..."
14.12.20 - "PI: Kambaryje ieškok savo..."
14.12.20 - "PI: Išeik."
14.12.20 - "PI: Paprašyk elfo norų."
14.12.20 - "Toliau."
14.12.20 - "PI: Sudaužyk durų stiklą,..."
14.12.20 - "Toliau."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "IŠKARPA"
14.12.02 - "Gerai, šauk su automatu į..."
14.12.02 - "AD: Užtaisyk raktus ir pa..."
14.12.02 - "PI: Širdingai išgerk iš m..."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "PS, AD ir PI: ŠOKITE!"
14.12.02 - "AH: Homoerotiškai susidomė..."
14.12.02 - "PI: Pažiūrėk į kortelę."
14.12.02 - "PI: Homoerotiškai susidomė..."
14.12.02 - "PI: Suvalgyk "Smarties", ..."
14.12.02 - "PI: Pakeisk dangtį ant el..."
14.12.02 - "PI: Pažiūrėk pro skylę du..."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "Gerai, nuostabu."
14.12.02 - "Pasiimk plaukų smeigtuką."
14.12.02 - "Apsižiūrėk aplinkui kamba..."
14.12.01 - "AD ir PS: Apžiūrėkite kam..."
14.12.01 - "PS: Panaudok plaktuką, ka..."
14.12.01 - "AD: Patikrink, ar raktas ..."
14.12.01 - "AD: Pamėgink tarp savo vė..."
14.12.01 - "PS: Savo naujai sudėtu te..."
14.12.01 - "PS: Vėl sudėliok savo tel..."
14.12.01 - "PS: Vėl įjunk langą, apžiū..."
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "Patikrink įsivaizduojamą ..."
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "AD: Priartėk prie pabaiso..."
14.12.01 - "AD ir PS: laisvai šaukite!"
14.12.01 - "AD: Panaudok pusę mirusio..."
14.12.01 - "PS: Paprašyk to džentleme..."
14.12.01 - "... Toliau?"
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "PS: Pasiųsk juostelę su p..."

bulgarų kalba

ispanų kalba

portugalų (Brazilijos) kalba

prancūzų kalba

rusų kalba


     MSPaintAdventures.com © 2006-2016 Andrew Hussie. Šis vertimas nėra Andrew Hussie oficialiai pripažintas. Svetainės turinys © 2012-2016 Vertimo komanda