Pastovumo patikra

ACT NAMES / AKTŲ PAVADINIMAI

English names (initially based on translations of terms to Lithuanian and back to English, which wouldn't work out in Lithuanian) / Angliški pavadinimai (iš pradžių pagrįsti terminų vertimais į lietuvių kalbą ir atgal į anglų kalbą, kurie ne itin skambėtų lietuviškai)

Act 1 - Of Crossed Cylinders and Nuclear Spirits
Act 2 - Of Wandering Hobos and Inception-Spheres
Act 3 - Of Lost Women and Black Gentlemen
Intermission 1 - The Midnight "Brigade" "Insertion"
Act 4 - Of PetHeir Pans and Obscured Abstractions

(from here on subject to change, since I actually haven't translated the acts in question / nuo čia gali keistis, nes iš tiesų dar neišverčiau aktų, apie kuriuos eina kalba)

Act 5 Act 1 - Of Lecturer Scratch and Bone Protrusions
Act 5 Act 2 - Of Insane Length and Walkaround Madness
Intermission 2 - The Lord "Samogitian" "Insertion"
Act 6 Act 1 - How I Was in Possession of the English Language (The Post-Scratch Session)
Act 6 Intermission 1 - Zero Years into the New Session
Act 6 Act 2 - Of Schrodinger's People and the Sburb Alps
Act 6 Intermission 2 - One Year into the New Session (The Beforan Aliens)
Act 6 Act 3 - Spectators of the Show
Act 6 Intermission 3 - Two Years into the New Session (Of the Russian Japanese and Importable Games)
Act 6 Act 4 - Parody of an Adventure
Act 6 Intermission 4 - Of Improper Cursewords and Key Unlockings
Act 6 Act 5 - Of Act Acts and Website Fuckups
Act 6 Intermission 5 - Three Years into the New Session (Of Intermission Intermissions and Grand Reunions)
Act 6 Act 6 - Of Swaying Plot and Bad Drawings (The AD 2016 Premiere of Homosuck)

Lithuanian names (translations of names on the map) - Lietuviški pavadinimai (žemėlapio pavadinimų vertimai)

Act 1 - Nata, kurią groja Apleidimas
Act 2 - Dirigento lazdelės pakėlimas
Act 3 - Išprotėję kamščiatraukio šiaudadariai
Intermission 1 - Nekraujuokite ant kostiumų.
Act 4 - Paradoksinių klonų skrydis
Act 5 Act 1 - M1OB1J4US DV1GUB4S 4PS1SUK1M4S
Act 5 Act 2 - Jis jau yra čia.
Intermission 2 - Žmogus Kairo antšvarkyje.
Act 6 Act 1 - Pro sudužusį stiklą
Act 6 Intermission 1 - lavonų vakarėlis
Act 6 Act 2 - Jūsų šūdas yra sugriaunamas.
Act 6 Intermission 2 - pimpalu ouija
Act 6 Act 3 - Kilnieji
Act 6 Intermission 3 - Protėvaikių baletas
Act 6 Act 4 - Tuštuma
Act 6 Intermission 4 - Mirusi
Act 6 Act 5 - Dievų ir pokštautojų dalis
Act 6 Intermission 5 - AŠ TAVE PRIJUNGIU PRIE GARSIAKRABIO.

INSTANT MESSAGING / INTERNETINIAI POKALBIAI

pester - užknisti
chum - draugas
chumhandle - draugo pavadinimas
chumroll - draugų sąrašas
troll (n) - trolis
troll (v) - troliuoti
trollslum -
chumproll -
bother -
cheer -
jeer -
AA - ateinantiApokalipsė (šaltinis)
AC (AK) - arseninėKatažolė
AG - aštuonakėsGriebimas
AT - adiosTauraragis
CA (KA) - kaligulosAkvariumas
CC (KK) - karpiųKoliotoja
CG (KG) - kanceroGenetikas
CT (KT) - kentauroTaiklumas
EB - ektoBiologas
GA - gožiamasAbstraktumas
GC (GK) - giljotinosKalibratorė
GG (Jade) - gėliųGnostikė
GG (Jane) - gvildenantiGalvosūkius
GT (John) - garuojantisTriušis
GT (Jake) - golgotosTragedija
TA - turintisdviAkęviziją
TC (TK) - teisėjaujantisKlounas
TG (Dave) - tonacijųGalingiausiasis
TG (Roxy) - taurelėGerosgiros
TT (Rose) - teroroTerapeutė
TT (Dirk) - tvėrėjasTalkininkas
UU - uraninēUogelē
uu - užsisėdėjēsUzurpatorius

RAŠYBOS IŠKRAIPYMAI / TYPING QUIRKS

Damara - rusų kalba vietoj japonų; Lietuvoje angliškieji "weeaboos" - retas fenomenas, bet rusų kultūra turi savo vietą kaip nostalgiška ir/ar vengtina
Terezi/Latula - rašo be lietuviškų raidžių, nes 4, 1 ar 3 su nosine neparašysi
Equius/Horuss - kadangi lietuvių kalboje raidės X nėra, keičia tiek "ks" (angliškos x tarimas), tiek "ch" (rusiškos х tarimas) į %
Eridan/Cronus - kadangi lietuvių kalboje raidės W nėra, Eridan'as keičia "v" į "vv", o Cronus'as - į "w"
Calliope - pseudo-žemaičių tarmė (pavyzdys, generatorius)
Caliborn - paprastesnis Calliope iškraipymo variantas: Ą -> Ā, Ę -> Ē, Į -> Ī, Ų -> ū

SBURB TERMS / SBURB TERMINAI

Pre-Punched Card - Anksčiau išmušta korta
Cruxtruder - Kryžminis stūmiklis
Totem Lathe - Totemų staklės
Alchemiter - Alchemitra
Cruxite Dowel - Kryžminis cilindras
Grist - Maliniai
Kernelsprite - Branduolinė dvasia
Denizen - Galutinysis
Underling - Priešas
* Imp - Velniūkštis
* Ogre - Žmogėdra
* Basilisk - Basiliskas
* Lich - Kandis
* Giclops - Giklopas

(More to be added later... / Vėliau bus pridėta daugiau...)

SBURB TERMS (SPECIFIC TO PLAYERS) / SBURB TERMINAI (PAVIENIAMS ŽAIDĖJAMS)

Heir of Breath - Dvelkimo įpėdinis
Seer of Light - Šviesos matytoja
Knight of Time - Laiko riteris
Witch of Space - Erdvės ragana
--
Maid of Time - Laiko tarnaitė
Page of Breath - Dvelkimo pažas
Mage of Doom - Lemties magas
Knight of Blood - Kraujo riteris
Rogue of Heart - Širdies niekšė
Sylph of Space - Erdvės silfidė
Seer of Mind - Minties matytoja
Thief of Light - Šviesos vagilė
Heir of Void - Tuštumos įpėdinis
Bard of Rage - Įniršio bardas
Prince of Hope - Vilties princas
Witch of Life - Gyvybės ragana
--
Maid of Life - Gyvybės tarnaitė
Page of Hope - Vilties pažas
Prince of Heart - Širdies princas
Rogue of Void - Tuštumos niekšė
--
Witch of Time - Laiko ragana
Rogue of Breath - Dvelkimo niekšas
Heir of Doom - Lemties įpėdinis
Seer of Blood - Kraujo matytojas
Mage of Heart - Širdies magė
Maid of Space - Erdvės tarnaitė
Knight of Mind - Minties riterė
Sylph of Light - Šviesos silfidė
Page of Void - Tuštumos pažas
Prince of Rage - Įniršio princas
Bard of Hope - Vilties bardas
Thief of Life - Gyvybės vagilė
--
Muse of Space - Erdvės mūza
Lord of Time - Laiko lordas

CARAPACES / SKYDUOTIEJI

WV:
* Warweary Villein - Karobaimingasis valstietis
* Wizardly Vassal - Kerėtasis vasalas
* Wayward Vagabond - Klaidžiojantis valkata
* Wastelandic Vindicator -
PM:
* Parcel Mistress - Pasiuntinių mergaitė
* Peregrine Mendicant - Pasiklydusi moteriškė
* Prospitian Monarch - Prospit monarchė
AR:
* Authority Regulator - Autorystės reguliatorius
* Aimless Renegade - Atklydęs raišakojis
* Armaments Regent - Apsiginklavimo rūpybininkas
WQ:
* White Queen - Baltoji valdovė
* Windswept Questant - Besibastanti vandentroška
WK:
* White King - Baltasis karalius
* Writ Keeper - Barikaduotasis kalinys
BQ:
* Black Queen - Juodoji valdovė
* Banished Quasiroyal -
BK:
* Black King - Juodasis karalius
SS:
* Jack Noir - Juodasis jaunikis
* Jackspers Noirlecrow - Juodvarnis Džas-nikinas
* Bec Noir - Juodasis Bekerelis
* Sovereign Slayer - Vienatinis valdytojas
* Scurillous Straggler - Vaiknamių varguolis
* Spades Slick - Vynų vaikėzas
CD:
* Courtyard Droll -
* Clubs Deuce - Kryžių dviakė
DD:
* Draconian Dignitary -
* Diamonds Droog - Būgnų baisybė
HB:
* Hegemonic Brute -
* Hearts Boxcars - Čirvų ginklanešys
Ms. Paint -

TROLL TERMS / TROLIŲ TERMINAI
matesprit/matespritship - kergyvumas/kergyvis
moirallegiance/moirail - likištikimybė/likištikimasis
auspisticing/auspistice - palankinimas/palankintojas
kismesissitude/kismesis - atpildalystė/atpildalia

OTHER / KITA

* Sylladex - Daiktoteka
* Captchalogue - captcha-loguoti

 

Senesnės naujienos | RSS: Originalo atnaujinimai | Vertimo atnaujinimai

Let's talk about where homestuck.lt is headed for the 2020s
Paskelbė ASBusinessMagnet 2020 m. sausio 13 d.

and yeah, this is going to be typed up in English, because I literally Can't Be Bothered to type in Lithuanian

First things first, I... wouldn't really call myself a Homestuck fan anymore. I still played through Hiveswap, and at least tried to get into Friendsim Volume One, but beyond that, you couldn't make me care about the rest of Friendsims, the epilogues, Pesterquest or Homestuck^2. Therefore, making me sit through 800K words of a story I'm ambivalent at best about right now, and then translate them, is not the best idea.

Next up, and I'm going to be honest with you here, I'm not the right person for the task of translating Homestuck, and I never was. For one, being acquainted with English-language media for so long, I perceive any attempt to translate it to Lithuanian as Cringe, and odds are, even when I'm trying my earnest, said Cringe still persists. It's rather telling that instead of what should be the core aspect of the website, the translation of Homestuck, I instead direct my focus to fancy dialect generators, guides to the Lithuanian language and being obsessed with every other Homestuck translation project out there.

If time allows, I will eventually try my hand at translating in the opposite direction: from Lithuanian to English. However, the sort of stuff I find myself wanting to translate is dead tree books behind paywalls, not readily available Internet media, and the ways I publish the translations will need to be chosen accordingly.

That being said, I would just hand off the domain to someone who's both competent and willing to bring Homestuck to Lithuanian without being as idiosyncratic about it as I was, were it not for two tiny details:
1) I don't think such people even exist out there; finding more than a handful of Homestuck fans in the country is a chore, and to this date, I have not met a single one IRL
2) There is no way to guarantee, once I do hand off the domain to Aspiring Translator X, that they, in the long term, will allow me to keep my unique email address

At any rate, the jobs that await if the website is ever to be properly updated are:

1. The translation effort needs to be restarted, again
2. Potentially, not even the term translations I came up with for the Consistency Check can stay; some of them are good, but not all of them and Cringe is to be found
3. The website needs to be given a makeover to actually match homestuck.com (I think the old pages I created for database handling can stay, but only exclusively behind the scenes)

And... yeah, that's the down-low, I believe. TL;DR: this domain and the translation effort is up for grabs, given we (me and Aspiring Translator X) can work out all the details.

Komentarų: 10926
Išplėstinis zodiakas
Paskelbė ASBusinessMagnet 2017 m. gruodžio 1 d.

Testo klausimai ir variantai: yra

Visų ženklų pavadinimai: yra

Rezultatų vertimas: laukiama

Plėtinys, pakeičiantis anglišką tekstą lietuvišku:
  • "Google Chrome": progresas (1, 2)
  • "Mozilla Firefox": laukiama
  • "Microsoft Edge": ne


Komentarų: 10697
Perprogramuota svetainė
Paskelbė ASBusinessMagnet 2016 m. gegužės 11 d.

Kol išsiaiškinsiu, kaip veikia naujasis reCAPTCHA API, komentarai išjungti. lol komentarai įjungti

Komentarų: 8249
Ir toliau nieko nenutinka
Paskelbė ASBusinessMagnet 2015 m. balandžio 13 d.


17.01.18 - "KOKIOS SPALVOS YRA ŽODŽIA..."
17.01.18 - "NESĄMONINGAS SUDURNIAVIMA..."
17.01.18 - "==>"
17.01.18 - "Rose: Paimk mašiną."
17.01.18 - "PURPURINIS TEKSTAS YRA MAŽ..."
17.01.18 - "PAKAKS KEISTOS POEZIJOS IŠ..."
17.01.18 - "ĮSITRAUK Į PRIETAISĄ. BET..."
17.01.12 - "IGNORUOK ŠIOS MOTERS POKŠ..."
17.01.12 - "==>"
17.01.12 - "VĖL DARYK TAI, KĄ SAKO PU..."
17.01.12 - "Rose: Nuimk Kryž-stūmiklį..."
17.01.12 - "APŽIŪRĖK RAGANOS PELENŲ I..."
17.01.12 - "==>"
17.01.12 - "==>"
17.01.12 - "JOHN'AI MOSIKUOK RANKOMIS..."
17.01.12 - "Rose: Prototipuok dvasią ..."
17.01.11 - "VIETOJ TO PANAUDOK DARŽOVĘ..."
17.01.11 - "==>"
16.11.26 - "PI: Įdėk plaukų smeigtuką..."
16.11.25 - "PI: Išgerk KARŠTO PADAŽO."
16.10.08 - "Rose: Prototipuok dvasią ..."
16.05.13 - "Rose: Patikrink baterijos..."
15.05.21 - "==>"
14.12.29 - "==>"
14.12.29 - "Po kelerių, bet nedaug, m..."
14.12.29 - "==>==>==>==>==>"
14.12.29 - "NE NEDARYK TO. NUŠOK NUO ..."
14.12.29 - "ŠIE NUOBODŪS ŽMONĖS YRA N..."
14.12.29 - "==>==>"
14.12.20 - "PI: Sifonuok skystį."
14.12.20 - "PI: Ieškok talpiklio, į k..."
14.12.20 - "PI: Kambaryje ieškok savo..."
14.12.20 - "PI: Išeik."
14.12.20 - "PI: Paprašyk elfo norų."
14.12.20 - "Toliau."
14.12.20 - "PI: Sudaužyk durų stiklą,..."
14.12.20 - "Toliau."
14.12.02 - "DABAR JĮ PAIMK."
14.12.02 - "GERAI. TĘSK TIEK, KIEK LE..."
14.12.02 - "BERNIUK PASAKIAU NUSKUBĖK..."
14.12.02 - "JOHN'AI GREITAI PRABĖK NE..."
14.12.02 - "==>"
14.12.02 - "MATAU. ==>?"
14.12.02 - "JOHN'AI. PERNAUDOK MALINI..."
14.12.02 - "PALA. PAIMK TAI. MĖLYNĄ B..."

arabų kalba

bulgarų kalba

čekų kalba

esperanto kalba

graikų kalba

ispanų kalba

italų kalba

japonų kalba

katalonų kalba

kinų kalba (tradiciniai rašmenys)

lenkų kalba

lotynų kalba

olandų kalba

portugalų (Brazilijos) kalba

portugalų (Portugalijos) kalba

prancūzų kalba

rusų kalba

serbų kalba

tajų kalba

Toki Pona kalba

turkų kalba

vengrų kalba

vokiečių kalba


     MSPaintAdventures.com © 2006-2016 Andrew Hussie. Šis vertimas nėra Andrew Hussie oficialiai pripažintas. Svetainės turinys © 2012-2016 Vertimo komanda