Nuotykio įrašas

Seniausi pirma


16.11.26 - "PI: Įdėk plaukų smeigtuką į inventorių."
16.11.25 - "PI: Išgerk KARŠTO PADAŽO."
14.12.20 - "PI: Sifonuok skystį."
14.12.20 - "PI: Ieškok talpiklio, į kurį būtų galima sifonuoti skystį."
14.12.20 - "PI: Kambaryje ieškok savo gėrimo įrankio!"
14.12.20 - "PI: Išeik."
14.12.20 - "PI: Paprašyk elfo norų."
14.12.20 - "Toliau."
14.12.20 - "PI: Sudaužyk durų stiklą, kad atlaužtum tromboną"
14.12.20 - "Toliau."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "IŠKARPA"
14.12.02 - "Gerai, šauk su automatu į taikinį."
14.12.02 - "AD: Užtaisyk raktus ir paleisk į taikinį lubose."
14.12.02 - "PI: Širdingai išgerk iš mistinių butelių."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "PS, AD ir PI: ŠOKITE!"
14.12.02 - "AH: Homoerotiškai susidomėk savo fanu."
14.12.02 - "PI: Pažiūrėk į kortelę."
14.12.02 - "PI: Homoerotiškai susidomėk savo ventiliatoriumi."
14.12.02 - "PI: Suvalgyk "Smarties", kad patobulintum stiprybę."
14.12.02 - "PI: Pakeisk dangtį ant elfo paveikslo, jis tave neramina."
14.12.02 - "PI: Pažiūrėk pro skylę duryse."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "Gerai, nuostabu."
14.12.02 - "Pasiimk plaukų smeigtuką."
14.12.02 - "Apsižiūrėk aplinkui kambarį."
14.12.01 - "AD ir PS: Apžiūrėkite kambarius."
14.12.01 - "PS: Panaudok plaktuką, kad išlaužtum lentas nuo durų seifo kambaryje."
14.12.01 - "AD: Patikrink, ar raktas tinka spynai seifo kambaryje."
14.12.01 - "AD: Pamėgink tarp savo vėmalų surasti savo raktą."
14.12.01 - "PS: Savo naujai sudėtu telefonu paskambink PI."
14.12.01 - "PS: Vėl sudėliok savo telefoną."
14.12.01 - "PS: Vėl įjunk langą, apžiūrėk lobį, pririštą prie juostos."
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "Patikrink įsivaizduojamą kovą."
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "AD: Priartėk prie pabaisos ir šauk."
14.12.01 - "AD ir PS: laisvai šaukite!"
14.12.01 - "AD: Panaudok pusę mirusio kūno kaip masalą tam monstrui."
14.12.01 - "PS: Paprašyk to džentlemeno, besivedančio šunį, tau pagelbėti."
14.12.01 - "... Toliau?"
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "PS: Pasiųsk juostelę su plaktuku ir telefono dalimi."
14.12.01 - "Pasek jį."
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "Pažiūrėk vidun."
14.12.01 - "AD: Įnirtingai pasibelsk į duris."
14.12.01 - "AD: Nueik iki PI vietos, prašydamas įsivaizduojamo plakiklio."
14.12.01 - "AD: Pasiimk prastai nupieštą ginklą."
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "AD: Eik į tvirtovę."
14.12.01 - "AD: Sveikai išgerk viskio, kad atstatytum šiek tiek stiprybės."
14.11.29 - "AD: Išvemk raktą."
14.11.29 - "AD: Pabėk iš čia, kad tave kur!!!"
14.11.29 - "AD: Panaudok savo RAKTUS, kad nužudytum pabaisą."
14.11.29 - "AD: Ne, pala, nesvarbu."
14.11.29 - "AD: Nuramink pabaisą, sušokdamas "Triufelio triuką.""
14.11.29 - "AD: Įvertink šią pabaisos situaciją."
14.11.29 - "PS: Išgerk viskio ir įeik į tvirtovę."
14.11.29 - "PS: Įspėk Priekabių inspektorių, kad jis įjungtų savo langą."
14.11.29 - "Toliau."
14.11.29 - "Toliau."
14.11.29 - "Pažiūrėk pro langą."
14.11.29 - "Toliau."
14.10.02 - "Nulipk laiptais."
14.10.02 - "AD: Panaudok virvę, kad pabėgtum iš biuro pro langą."
14.02.16 - "Pasiimk raktus."
14.01.05 - "Atrakink durų spyną su automatu."
13.12.21 - "AD: Išeik iš debilaukyklės."
13.12.21 - "PS: Pasiimk telefono dalis ir pajunk jas prie savo telefono."
13.12.17 - "Toliau."
13.12.12 - "Pakilk debilaukykle."
13.11.20 - "Įeik."
13.11.20 - "AD: Panaudok biustų stovą kaip žingsnį prieiti prie seifo."
13.11.20 - "AD: Išmesk tvirtovę pro langą."
13.11.20 - "AD: Pažiūrėk, ką turi įsidėjęs į seifą."
13.11.20 - "AD: Pastatyk tvirtovę."
13.11.20 - "Toliau."
13.11.20 - "AD: Saldaininių ragų vampyras."
13.11.20 - "PS: Pažiūrėk į Aukščiausiąjį pro klouno paveikslą."
13.11.20 - "AD: Pasiimk saldaininius ragus, kad pasiruoštum savo vampyro veiksmui."
13.11.20 - "Toliau."
13.11.20 - "AD: Mesk plaktuką pro langą."
13.11.20 - "Toliau."
13.11.20 - "AD: Panaudok automatą su seifo rakto skylutėmis."
13.11.20 - "AD: Apžiūrėk virvę."
13.11.20 - "AD: Apžiūrėk buteliuką šalia Snoop Dogg biusto."
13.11.20 - "Mesk."
13.11.20 - "AD: Mesk Snoop Dogg pro didelį lango portalą."
13.11.20 - "AUČ."
13.11.20 - "Pažiūrėk pro skyles."
13.11.20 - "Atjunk langą."
13.11.20 - "AD: Pažiūrėk pro klouno paveikslą, kad pamatytum, kam ruošiasi PS."
13.11.19 - "AD: Panaudok ją, kad atidarytum seifą."
13.11.19 - "AD: Apžiūrėk pastabas."
13.11.19 - "PS: Įeik į debilaukyklę, kad gautum daiktą."
13.11.19 - "Gerai, nuostabu."
13.11.19 - "AD: Užsipulk raktus prieš jiems dingstant."
13.11.19 - "PS: Patikrink vietą už klouno plakato."
13.11.19 - "Ne, pala, nedaryk to."
13.11.19 - "PS: Išlipk iki pusės pro langą, tada atjunk langą. "
13.11.19 - "Toliau."
13.11.19 - "AD: Ieškok turtų Huggy Bear statuloje."
13.11.13 - "Toliau."
13.11.13 - "AD: Įmesk PS jo telefono dalis."
13.11.13 - "AD: Pasiimk šalia gulinčias telefono dalis."
13.11.06 - "AD: Pasiimk automatą."
13.11.06 - "Gerai, pamiršk tai."
13.11.06 - "AD: Pasiek pro langą ir pastumk pastolius iš vietos"
13.11.06 - "Toliau."
13.11.06 - "Toliau."
13.11.06 - "Toliau."
13.11.06 - "Mesk."
13.11.06 - "Mesk į jį Hutch'o biustą."
13.11.06 - "Patikrink už popieriaus lapo, prilipinto prie durų, ieškodamas kombinacijos."
13.11.06 - "Toliau."
13.11.06 - "Įstumk stiklą pro skylutę."
13.11.06 - "Duok Aukščiausiajam stiklo šukę, kad perpjautų virvę."
13.11.06 - "Įjunk grotuvą."
13.11.06 - "Nukopk juosta, kad pasiimtum savo dalykus."
13.11.06 - "Pamėgink atkreipti Hutch'o biusto dėmesį."
13.11.06 - "Toliau."
13.11.06 - "ATŠVĘSK!"
13.10.29 - "Pažiūrėk."
13.10.29 - "Toliau."
13.10.29 - "Pažiūrėk pro elfo skyles."
13.10.29 - "Įsmeik užuolaidos laikiklį į pastabą."
13.10.29 - "Toliau."
13.10.29 - "Pažiūrėk pro jas."
13.10.29 - "Apžiūrėk freską, ieškodamas slaptų užuominų."
13.10.29 - "Išmesk pro langą."
13.10.29 - "Staiga susiprotėk ir panaudok plytą."
13.10.29 - "Pasidaryk lasą iš juostos ir įsitrauk telefoną."
13.10.29 - "Toliau."
13.10.29 - "Apversk langą ir pakratyk, kad iškristų telefonas."
13.10.29 - "Eik jį patikrinti."
13.10.29 - "Paimk saldaininius ragus."
13.10.28 - "Gurkšnok kavą, nepaisydamas temperatūros."
13.10.28 - "Toliau."
13.10.28 - "Toliau."
13.10.28 - "Pažiūrėk į savo biuro langą."
13.10.28 - "Sek IŠĖJIMO ženklą."
13.10.28 - "Įeik į P.I. kambarį."
13.10.28 - "Toliau."
13.10.28 - "Palik kambarį."
13.10.28 - "Eik kamantinėti Aukščiausiąjį detektyvą."
13.10.28 - "Su pasitikėjimu išsiveržk pro biuro duris."
13.10.28 - "Pamėgink pasiimti įsivaizduojamą ginklą atgal į realų pasaulį."
13.10.28 - "Pasimaitink įsivaizduojamais saldaininiais ragais."
13.10.28 - "Valgyk kumpius vakarienei su rankomis."
13.10.28 - "Atsakyk įsivaizduojamam skambučiui."
13.10.28 - "Toliau."
13.10.28 - "Pasinerk į išsigalvojimų pasaulį."
13.10.28 - "Greičiau!"
13.10.28 - "Atgal į gerąją tvirtovę!"
13.10.28 - "Išvalyk ragus."
13.10.25 - "Išgerk iš VISKIO STIKLIUKO."
13.10.25 - "IŠKARPOS PABAIGA."
13.10.25 - "Toliau."
13.10.25 - "Toliau."
13.10.25 - "IŠKARPA"
13.10.25 - "Bet pirma ją apmyžk."
13.10.25 - "Įmesk savo "BUSTS-R-US" kortelę pro plyšį."
13.10.23 - "Toliau."
13.10.23 - "Klausykis."
13.10.22 - "Pašnipinėk pro skylutę."
13.10.22 - "Eik žemyn."
13.10.22 - "Įlįsk į netikrą liftą."
13.10.22 - "Įdėk kortelę į savo inventorių."
13.10.22 - "Patikrink plakatą ant sienos."
13.10.21 - "Pagrok įstringantį tūbos refreną."
13.10.21 - "Patikrink popieriaus lapą ant grindų."
13.10.21 - "Nesveikai apsileisdamas, įsiveržk į kambarį."
13.10.21 - "Aprėpk save garsajuoste kaip mumija."
13.10.21 - "Panaudok raktą su seifu."
13.10.21 - "Nusimyžk pro klouno akis į aukščiausiojo detektyvo biurą."
13.10.21 - "Sukeisk seifo raktą su saldaininiais ragais."
13.10.21 - "Paleisk pranešimą garsajuostėje."
13.10.21 - "Vėl įsitrauk skrybėlę."
13.10.21 - "Pagauk raktą."
13.10.21 - "Panaudok skrybėlę gaudyti raktą, tada mesk viryklę."
13.10.21 - "Paimk ją."
13.10.21 - "Įsigilink į kavos aparatą panšų dalyką kampe."
13.10.21 - "Paimk pastabą."
13.10.21 - "Patikrink, kas yra netikrame seife."
13.10.21 - "DZINGT."
13.10.21 - "Mesk plytą į duris."
13.10.21 - "Apžiūrėk šūdų malūno pasekmes."
13.10.21 - "Išspirk duris."
13.10.21 - "Vėl įjunk prakeiktą langą."
13.10.21 - "Rėk keiksmažodžius Aukščiausiojo detektyvo link per klouno paveikslą."
13.10.21 - "Toliau."
13.10.21 - "Apžiūrėk neuždengtą vaizdą."
13.10.21 - "Įstumk užuolaidos laikiklį pro vieną iš klouno akių skylių."
13.10.21 - "Toliau."
13.10.21 - "Pažiūrėk pro klouno akis."
13.10.21 - "Atjunk langą, kad taupytum elektrą."
13.10.21 - "Pasiimk plytą ir telefono atsakiklį iš netikro lango."
13.10.21 - "Pašauk seifą."
13.10.21 - "Suglamžyk jį ir išmesk jį."
13.10.21 - "Įvesk kombinaciją."
13.10.21 - "Panaudok skaičius iš popieriaus lapo, kad atidarytum seifą."
13.10.21 - "Padėk netikrą langą inventoriuje."
13.10.20 - "Padėk langą."
13.10.20 - "Toliau."
13.10.20 - "Išlaužk langą, jį atidarydamas."
13.10.20 - "Eik pažiūrėti."
13.10.20 - "Išmesk velnio telefoną pro langą."
13.10.20 - "Atsakyk skambučiui keptu būdu."
13.10.20 - "Patikrink tai."
13.10.20 - "DZIN-DZIN."
13.10.20 - "Fantazuok."
13.10.20 - "Panaudok savo vaizduotę, kad galėtum apsimetinėti."
13.10.20 - "Panaudodamas kėdę, plytas ir medžio lentas, pasidaryk tvirtovę."
13.10.20 - "Perskaityk pastabą po kava."
13.10.20 - "Apsisuk."
13.10.20 - "Kas tai?"
13.10.20 - "Paimk stiklo šukę ir įdėk ją į savo inventorių."
13.10.20 - "Pažiūrėk."
13.10.20 - "Mesk plytą į langą, taip išsiaiškindamas, kad jis - netikras."
13.10.20 - "Paprašyk kilnotojų su sunkvežimiu perkelti Starskio statulą."
13.10.20 - "Pasižiūrėk žemiau."
13.10.20 - "Pažiūrėk pro langą, kad pamatytum, kuriame aukšte esi."
13.10.20 - "Toliau"
13.10.20 - "Mesk plytą į duris."
13.10.20 - "Pažiūrėk pro klouno akis."
13.10.20 - "Atidžiau pasižiūrėk į mistinį klouno paveikslą."
13.10.19 - "Paimk biusto akinius nuo saulės."
13.10.19 - "Pažiūrėk pro naujai sukurtą skylę duryse."
13.10.19 - "Išeik iš kambario per dabar atrakintas duris."
13.10.19 - "Paimk kortą."
13.10.19 - "Nesvarbu, kas po telefonu?"
13.10.19 - "Patikrink, kas priklijuota ant tavo telefono apačios"
13.10.19 - "Panaudok raktą ant durų ir jas atidaryk."
13.10.19 - "AU."
13.10.19 - "Sukeisk ginklą su viskiu, o tada gerk."
13.10.19 - "Išgerk viskį ir prisimink senas geras dienas."
13.10.19 - "Paimk tą stikliuką."
13.10.19 - "Pažiūrėk po netikromis stalo medžio lentomis."
13.10.19 - "Toliau"
13.10.19 - "Toliau"
13.10.19 - "Atidaryk seifą."
13.10.19 - "Toliau."
13.10.19 - "Patikrink kitą popieriaus lapo pusę."
13.10.19 - "Laikyk saldaininius ragus seife"
13.10.19 - "Toliau"
13.10.19 - "Paimk raktą"
13.10.19 - "Patikrink kišenes ir stalo stalčius, ieškodamas telefono dalių."
13.10.19 - "Paskambink karališkajam spynininkui!"
13.10.19 - "Sumaitok durų rankeną, reikia gelbėti damas!"
13.10.19 - "Paimk popieriaus lapą."
13.10.19 - "Trinkt."
13.10.19 - "Išmušk stiklą su kumščiu, kad atrakintum duris."
13.10.19 - "Išsitrauk savo ginklą, reikia gelbėti damas!"
13.10.19 - "Greitai išsitrauk rankas iš seifo."
13.10.19 - "Problemų seklys"


 

Senesnės naujienos | RSS: Originalo atnaujinimai | Vertimo atnaujinimai

Let's talk about where homestuck.lt is headed for the 2020s
Paskelbė ASBusinessMagnet 2020 m. sausio 13 d.

and yeah, this is going to be typed up in English, because I literally Can't Be Bothered to type in Lithuanian

First things first, I... wouldn't really call myself a Homestuck fan anymore. I still played through Hiveswap, and at least tried to get into Friendsim Volume One, but beyond that, you couldn't make me care about the rest of Friendsims, the epilogues, Pesterquest or Homestuck^2. Therefore, making me sit through 800K words of a story I'm ambivalent at best about right now, and then translate them, is not the best idea.

Next up, and I'm going to be honest with you here, I'm not the right person for the task of translating Homestuck, and I never was. For one, being acquainted with English-language media for so long, I perceive any attempt to translate it to Lithuanian as Cringe, and odds are, even when I'm trying my earnest, said Cringe still persists. It's rather telling that instead of what should be the core aspect of the website, the translation of Homestuck, I instead direct my focus to fancy dialect generators, guides to the Lithuanian language and being obsessed with every other Homestuck translation project out there.

If time allows, I will eventually try my hand at translating in the opposite direction: from Lithuanian to English. However, the sort of stuff I find myself wanting to translate is dead tree books behind paywalls, not readily available Internet media, and the ways I publish the translations will need to be chosen accordingly.

That being said, I would just hand off the domain to someone who's both competent and willing to bring Homestuck to Lithuanian without being as idiosyncratic about it as I was, were it not for two tiny details:
1) I don't think such people even exist out there; finding more than a handful of Homestuck fans in the country is a chore, and to this date, I have not met a single one IRL
2) There is no way to guarantee, once I do hand off the domain to Aspiring Translator X, that they, in the long term, will allow me to keep my unique email address

At any rate, the jobs that await if the website is ever to be properly updated are:

1. The translation effort needs to be restarted, again
2. Potentially, not even the term translations I came up with for the Consistency Check can stay; some of them are good, but not all of them and Cringe is to be found
3. The website needs to be given a makeover to actually match homestuck.com (I think the old pages I created for database handling can stay, but only exclusively behind the scenes)

And... yeah, that's the down-low, I believe. TL;DR: this domain and the translation effort is up for grabs, given we (me and Aspiring Translator X) can work out all the details.

Komentarų: 10926
Išplėstinis zodiakas
Paskelbė ASBusinessMagnet 2017 m. gruodžio 1 d.

Testo klausimai ir variantai: yra

Visų ženklų pavadinimai: yra

Rezultatų vertimas: laukiama

Plėtinys, pakeičiantis anglišką tekstą lietuvišku:
  • "Google Chrome": progresas (1, 2)
  • "Mozilla Firefox": laukiama
  • "Microsoft Edge": ne


Komentarų: 10697
Perprogramuota svetainė
Paskelbė ASBusinessMagnet 2016 m. gegužės 11 d.

Kol išsiaiškinsiu, kaip veikia naujasis reCAPTCHA API, komentarai išjungti. lol komentarai įjungti

Komentarų: 8249
Ir toliau nieko nenutinka
Paskelbė ASBusinessMagnet 2015 m. balandžio 13 d.


16.11.26 - "PI: Įdėk plaukų smeigtuką..."
16.11.25 - "PI: Išgerk KARŠTO PADAŽO."
14.12.20 - "PI: Sifonuok skystį."
14.12.20 - "PI: Ieškok talpiklio, į k..."
14.12.20 - "PI: Kambaryje ieškok savo..."
14.12.20 - "PI: Išeik."
14.12.20 - "PI: Paprašyk elfo norų."
14.12.20 - "Toliau."
14.12.20 - "PI: Sudaužyk durų stiklą,..."
14.12.20 - "Toliau."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "IŠKARPA"
14.12.02 - "Gerai, šauk su automatu į..."
14.12.02 - "AD: Užtaisyk raktus ir pa..."
14.12.02 - "PI: Širdingai išgerk iš m..."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "PS, AD ir PI: ŠOKITE!"
14.12.02 - "AH: Homoerotiškai susidomė..."
14.12.02 - "PI: Pažiūrėk į kortelę."
14.12.02 - "PI: Homoerotiškai susidomė..."
14.12.02 - "PI: Suvalgyk "Smarties", ..."
14.12.02 - "PI: Pakeisk dangtį ant el..."
14.12.02 - "PI: Pažiūrėk pro skylę du..."
14.12.02 - "Toliau."
14.12.02 - "Gerai, nuostabu."
14.12.02 - "Pasiimk plaukų smeigtuką."
14.12.02 - "Apsižiūrėk aplinkui kamba..."
14.12.01 - "AD ir PS: Apžiūrėkite kam..."
14.12.01 - "PS: Panaudok plaktuką, ka..."
14.12.01 - "AD: Patikrink, ar raktas ..."
14.12.01 - "AD: Pamėgink tarp savo vė..."
14.12.01 - "PS: Savo naujai sudėtu te..."
14.12.01 - "PS: Vėl sudėliok savo tel..."
14.12.01 - "PS: Vėl įjunk langą, apžiū..."
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "Patikrink įsivaizduojamą ..."
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "AD: Priartėk prie pabaiso..."
14.12.01 - "AD ir PS: laisvai šaukite!"
14.12.01 - "AD: Panaudok pusę mirusio..."
14.12.01 - "PS: Paprašyk to džentleme..."
14.12.01 - "... Toliau?"
14.12.01 - "Toliau."
14.12.01 - "PS: Pasiųsk juostelę su p..."

bulgarų kalba

ispanų kalba

portugalų (Brazilijos) kalba

prancūzų kalba

rusų kalba


     MSPaintAdventures.com © 2006-2016 Andrew Hussie. Šis vertimas nėra Andrew Hussie oficialiai pripažintas. Svetainės turinys © 2012-2016 Vertimo komanda